Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie kamienicapaslek.com lub osobiście w Apartamentach Kamienica.
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce Przetwarzanie danych osobowych  i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji bezzwrotnej noclegów wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty rezerwacji jeśli do terminu pobytu jest więcej niż 7 dni. W przypadku gdy jest mniej niż 3 dni należy zapłacić 100 % wartości pobytu w celu zagwarantowania rezerwacji.
 5. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 2 dni roboczych. Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. W dniu zaksięgowania wpłaty obiekt wystawi fakturę VAT za usługę noclegową 8% na dane z przelewu chyba że do dnia zaksięgowania wpłaty zostały podane inne dane do faktury.
 6. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
  W przypadku rezygnacji na 3 dni przez przed przyjazdem Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 7. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
  Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Poduszka Apartamenty Kamienica zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej kamienicapaslek.com
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 styczeń 2022 r.